7 Pleasures

mette_ingvartsen_7pleasures_credit_marc_coudrais
Foto: Marc Coudrais

Koreografi: Mette Ingvartsen

Medverkande: Sirah Foighel Brutmann, Johanna Chemnitz, Katja Dreyer, Elias Girod, Bruno Freire, Dolores Hulan, Calixto Neto, Danny Neyman, Norbert Pape, Pontus Pettersson, Hagar Tenenbaum, Gemma Higginbotham

Uppgift:

Det som vi skulle vilja att ni tänkte på när ni sedan skriver er kritiska text om föreställningen är intertextuella kopplingar. För er som inte är bekanta med begreppet så kan det genom Roland Barthes förstås som ett citat utan citationstecken. Det är således det sätt som en text hänvisar till andra texter (och här ska ”text” förstås i ytterst bred mening, en rörelse kan i denna bemärkelse också vara en text). Intertextualitet kan vara uppenbar eller kanske bara synbar för er. Den ska dock helst vara relevant för att kunna säga något om verket. Era föreslagna intertextuella ”bryggor” får gärna och med fördel gå utanför dans som fält, men samtidigt bevara en känslighet inför fysiska rörelser.

Bidrag från:

Annie Särka

Danjel Andersson

Axel Andersson

Anne Vigeland

Alexandra Campbell

Josefin Gladh

Agri Ismaïl

mette_ingvartsen_photo_danny_willems-988x450px
Foto: Danny Willems