Uppgift 7 Pleasures

7495836702_a6761708a8_o
Alice McCarter, weaving a baby blanket at the Pi Beta Phi School, November 1933 (U.S. National Archives)

Det som vi skulle vilja att ni tänkte på när ni sedan skriver er kritiska text om föreställningen är intertextuella kopplingar. För er som inte är bekanta med begreppet så kan det genom Roland Barthes förstås som ett citat utan citationstecken. Det är således det sätt som en text hänvisar till andra texter (och här ska ”text” förstås i ytterst bred mening, en rörelse kan i denna bemärkelse också vara en text). Intertextualitet kan vara uppenbar eller kanske bara synbar för er. Den ska dock helst vara relevant för att kunna säga något om verket. Era föreslagna intertextuella ”bryggor” får gärna och med fördel gå utanför dans som fält, men samtidigt bevara en känslighet inför fysiska rörelser.