Natten

natten-2_luca-ghedin
Foto: Anne Van Aerschot

Koreografi: Mårten Spångberg

With and by: Tamara Alegre, Simon Asencio, Linda Blomqvist, Louise Dahl, Emma Daniel, Hana Lee Erdman, Adriano Wilfert Jensen, Mårten Spångberg, Else Tunemyr, Marika Troili, Alex Tveit. In collaboration with: XING Bologna, Kunsten Festival Des Arts Brussels, Black Box Theatre Oslo, Santarcangelo Festival, MDT Stockholm. Made possible with the support of PAF St. Erme. Supported by: The Swedish Arts Grants Committee, The Swedish Art Coucil.

Uppgift:

Uppgiften är att skriva en kritisk text som är så subjektiv som möjligt. Den behöver inte vara utelämnande, men ska utgå från sådant som den objektive kritikern väntas lämna vid dörren.

Fenomenologin inom den västerländska filosofin, företrädd av tänkare som Husserl och Heidegger, sätter ljuset på att vi för att vara i världen måste ta en stor del av den för given. Det går inte att tänka att handtaget är ett handtag varje gång en öppnar dörren. Automatismer hjälper oss, men kan också utgöra ett problem för en kritik som vill ifrågasätta inte enbart ett verk utan också sin egen form. Kritikern förväntas lämna sitt tillfälliga sinnestillstånd innan föreställningen och istället fokusera på de fenomen som kan beskrivas som potentiellt giltiga för hela publiken. Vad skulle hända om vi vände på denna automatism?

natten-anne-van-aerschot-13
Foto: Anne Van Aerschot

Bidrag från:

Agri Ismaïl

Axel Andersson

Jonas Lindman

Danjel Andersson

Alexandra Campbell

Josefin Gladh

Annie Särka