KKV Stockholm Autumn 2016 (Swedish)

image höst 2017.png

Framtiden kommer att vara koreograferad. Det är det enda som kanske kan sägas med någon större säkerhet. Osäkrare är formen för framtidens koreografikritik. MDT, Dansens Hus och Kritiklabbet samarbetar för att utforska nya former för att kritisk förhålla sig till och förmedla sceniska verk och koreografiska praktiker inom samtidsdansen. Experimenterandet står i fokus i en önskan att kreativt kunna dra nytta av misstagen. Vi är på jakt efter koreografikritiska inlägg som bjuder upp och bjuder motstånd. Förhoppningen är att vi alla lär oss något nytt och kommer ihåg något som vi kanske glömt. Upplägget är enkelt. De medverkande ser två föreställningar på Dansens Hus och en föreställning och en festival på MDT. Efter varje tillfälle skriver de, enligt experimentella riktlinjer som ges i förhand, en recension som inom några få dagar publiceras och diskuteras i grupp under handledning av Danjel Andersson (MDT) och Axel Andersson (Kritiklabbet).

Texterna från verkstaden publiceras på denna hemsida. Läs dem genom att gå in på flikarna i menyn ovan. Kritiklabbet, MDT och Dansens hus tar inte något publicistiskt eller redaktionellt ansvar för texterna.

facebookloggqamdtdansens-hus