PETER, 1987-2017 (w. task)

peter
Foto: PETER

MDT. Koreograf/Performer: Peter Mills. Konstnärlig samarbetspartner: Emin Durak, Johan Sundén. Mentorer: Lisa Schåman, Emma Tolander, Samuel Draper. Samproduktion: Dance4(UK), MDT(SE), XING(IT), Tour de dance(SE), Kunstvardo(NO/UK). Med stöd av Kulturrådet.

Uppgift Josefin Gladh: ”Vem skriver vi för? Denna fråga har från och till varit uppe för diskussion under Koreografikritikverkstads träffar. I vilken form skriver vi? En kritisk recenserande text brukar i kultursammanhang vanligen skrivas för en potentiell publik, i en färdigstöpt form och förment objektiv till sitt innehåll. Men där finns alltid ett osynligt nav, någon som kanske med störst intresse och känslomässigt engagemang läser kritiken. Denna gång vänder vi oss direkt till denna omkringskrivna men centrala mottagare för konstnärlig kritik – konstnären. Vi skriver i brevform och, i kontrast till förra omgångens polemiska ton – ett kärleksbrev, ställt till konstnären.”