Uppgift Natten

Landscape
92 Year Old James Morse of Lovell Street Tells Anthony Bruno of Nearby Neptune Road How Airplane Vibrations Twice Knocked Over His Telephone (U.S. National Archive)

Uppgiften är att skriva en kritisk text som är så subjektiv som möjligt. Den behöver inte vara utelämnande, men ska utgå från sådant som den objektive kritikern väntas lämna vid dörren.

Fenomenologin inom den västerländska filosofin, företrädd av tänkare som Husserl och Heidegger, sätter ljuset på att vi för att vara i världen måste ta en stor del av den för given. Det går inte att tänka att handtaget är ett handtag varje gång en öppnar dörren. Automatismer hjälper oss, men kan också utgöra ett problem för en kritik som vill ifrågasätta inte enbart ett verk utan också sin egen form. Kritikern förväntas lämna sitt tillfälliga sinnestillstånd innan föreställningen och istället fokusera på de fenomen som kan beskrivas som potentiellt giltiga för hela publiken. Vad skulle hända om vi vände på denna automatism?