Uppgift Protagonist

still-from-footage-recorded-by-edward-turner-1902-national-media-museum
Still from footage recorded by Edward Turner, 1902, National Media Museum

Adjektiven sen oss lär
hurdana tingen är:
glada, snälla, rara
så som vi ska vara

Eller? Uppdraget denna gång är att skriva om hur tingen är och ska vara utan adjektiv och utan de adverb som ligger dem närmast. Adjektivet är kritikerns luggslitna knähund. Den här gången låter vi den stanna hemma. Och kanske är det så att den har en tendens att röra sig i väl igenkännbara cirklar. Pinkandes på samma stolpar: magisk, fantastisk, tankeväckande, vacker, strålande, unik, otrolig, bra, intressant, tråkig, kritisk. Vad händer med en text när en ordklass får vila sig? Blir den piggare morgonen därpå?