Uppgift Yeah!

Kontext, detta modeord. Det är viktigt i relation till kritik. Ofta skriver kritikern om konstnärens tidigare arbeten för att rama in verket. Vi ska fokusera på en ofta förbisedd kontext på scenkonstområdet- curatorns roll eller programläggaren. Vi går på festivalen Yeah! Another Fine Selection och ser hela programmet som en helhet. Tänker på hur verken samtalar och hur vi påverkas av den ordning verken presenteras. Detta, och vi försöker se vad festivalen som helhet påstår, undrar eller poängterar.